Đi du lịch dài ngày cây cảnh trong vườn sẽ ra sao? Ra ngoài rồi quên mất đã tắt vòi tưới chưa? Đang mải nấu cơm nhớ ra phải tưới sân vườn? Tất cả những tình huống tưởng như khó giải quyết sẽ trở nên dễ dàng với hệ thống tưới sân vườn thông minh của Lumi.

Top